Salwa Shkukani

Salwa Shkukani

Palestinian Bar Association (2020)

University of Zurich, Switzerland (LL.M.) – summa cum laude (2018-2020)

Birzeit University, Palestine (LL.B.) - High Distinction (2014-2018)